Meist

MTÜ Läänemaa Abikassa on asutatud 23. juulil 2009 Haapsalus. Abikassa tegevuse eesmärk on abistada majanduslikesse raskustesse sattunud üksikisikuid ja perekondi puuduse või kitsikuse korral, samuti toetada isikuid või perekondi nende enesetäiendamisel isikliku või perekondliku toimetuleku tõstmiseks.

Abikassa kogub püsiannetusi või ühekordseid annetusi füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt. Abi andmise otsustab nõukogu.

Inimesel, kes saab ja kes tahab hättasattunud kaaskodanikke toetada, on võimalus kas asuda abikassa liikmeks, hakata püsiannetajaks, või teha ühekordne annetus.

Nõukogu liikmed: Tiit Salumäe, Aidi Vallik, Neeme Suur, Merike Nuudi, Liivi Moore, Natalja Jampolskaja, Malle Rebane, Maie Kliss, Maie Kram.

Juhatuse liikmed: Neeme Suur, Merike Nuudi, Maie Kliss.

MTÜ Läänemaa Abikassa liikmed: Merike Nuudi, Neeme Suur, Kaja Kaus, Arnold Juhans, Kairi Õunaid, Maie Kliss, Kersti Lõhmus, Ahti Olesk, Tiit Salumäe, Helena Landes, Malle Rebane, Leini Vahtras, Irina Švabauer, Terje Marie Vihur, Maie Kram

Siit leiad ühtlasi allalaadimiseks MTÜ Läänemaa abikassa põhikirja ja majandusaasta aruanded.

  • Lae alla
  • MTÜ Läänemaa Abikassa põhikiri